Samenstelling van het bestuur

 

Voorzitter:

de heer H.C.T. ( Harry) Vendel 

telefoon: 0183 - 69 09 48

 

Vice - voorzitter:

mevrouw G. (Greet) Sijts

 

1e Penningmeester:

de heer T. (Tom) Selij

2e Penningmeester: 

mevrouw W. (Wil) Ruijer

 

1e Secretaris:

de heer H. (Hennie) Sanders

info.kbogorinchem@gmail.com

telefoon: 0183 - 63 52 72

2e Secretaris:

mevrouw A. (Angela)  Sanders

 

 

 

Bestuursleden:

mevrouw G. (Greet) Sijts

 

Ledenadministratie:

mevrouw W. (Wil)Ruijer

 

Redactie Nieuwsbrief:

de heer H.C.T. (Harry)Vendel

 

Ledenbezoek:

mevrouw G. (Greet) Sijts

 

 

Als u wilt genieten van

mooie beelden en mooie muziek,

ga dan naar het tabblad

 

Video's: beeld en muziek

 

en maak een keuze uit de diverse video's

om te bekijken en te beluisteren!

 

 

 

AVG: ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING

 

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing voor alle bedrijven en organisaties die gegevens van personen (persoonsgegevens) verwerken. Ook de KBO - Gorinchem verwerkt persoonsgegevens. Dat is nodig om te kunnen functioneren als KBO - Gorinchem en voor de leden datgene te doen waarvoor ze lid zijn geworden. In het Privacy - statement wordt antwoord gegeven op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door de KBO - Gorinchem. Op deze website van de KBO - Gorinchem treft u dit Privacy - statement ook aan.