KBO-GORINCHEM - De bond voor 55 plussers
Kbo-gorinchem.jouwweb.nl

Samenstelling van het bestuur

 

Voorzitter:

de heer A.F.D.I. Nijs

 

Penningmeester:

de heer M. v.d. Heiden

 

Secretaris:

de heer H.C.T. Vendel

Weverstraat 455

4204 CM Gorinchem

 

telefoon: 0183 - 69 09 48

mobiel: 06 - 38 45 80 98

Email: hvendel78@gmail.com

 

Bestuursleden:

mevrouw P. v.d. Heiden

mevrouw I. Hartman

mevrouw G. Sijts

 

Ledenadministratie:

de heer H.C.T. Vendel

 

Redactie Nieuwsbrief:

de heer R. v.d. Heiden

 

Ledenbezoek:

mevrouw G. Sijts

 

 

De KBO-Gorinchem neemt ook deel aan het overleg met de S.G.O.:

de Samenwerkende Gorcumse Ouderenverenigingen:

KBO Gorinchem - PCOB Gorichem - SBGD Gorinchem - Dalem

(Senioren Belang Gorinchem Dalem)

 

 

Als u wilt genieten van

mooie beelden en mooie muziek,

ga dan naar het tabblad

 

Video's: beeld en muziek

 

en maak een keuze uit de diverse video's

om te bekijken en te beluisteren!

 

 

 

VACCINEREN: PAS OP!!

 

Er worden ouderen thuis opgebeld om uit naam van de GGD thuis te komen vaccineren. Dit doet de GGD niet. Er wordt hier misbruik gemaakt van een kwetsbare groep ouderen. De GGD heeft reeds een melding op haar website gezet: dat deze telefoontjes niet van de GGD komen. De GGD verzoekt iedereen hier NIET op in te gaan. De GGD heeft inmiddels ook de huisartsen in de regio op de hoogte gebracht van deze acties van onbekenden. Het is een bijna misselijk makende actie van individuen om misbruik te maken van de situatie. Daarom deze oproep aan onze KBO - Gorinchemleden: trap er niet in en neem contact op met uw huisarts of met de GGD als u het niet vertrouwt. Nogmaals: de GGD vaccineert niet aan huis!!

Voor het nieuwsbericht op de GGD website:

https://www.ggd.amsterdam.nl/nieuwsoverzicht/ggd-vaccineert-niet-thuis/

 

 

AVG: ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING

 

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing voor alle bedrijven en organisaties die gegevens van personen (persoonsgegevens) verwerken. Ook de KBO - Gorinchem verwerkt persoonsgegevens. Dat is nodig om te kunnen functioneren als KBO - Gorinchem en voor de leden datgene te doen waarvoor ze lid zijn geworden. In het Privacy - statement wordt antwoord gegeven op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door de KBO - Gorinchem. Op deze website van de KBO - Gorinchem treft u dit Privacy - statement ook aan.

 

 

 

EVEN CONTACT TIJDENS DE CORONA - VIRUS

Komen de muren op u af?

Bent u het thuis zitten zat?

Voelt u zich alleen?

De KBO - Gorinchem is er - nu alle activiteiten stilliggen -

ook voor u.

Als u even met iemand wilt praten,

kan u een van de volgende personen bellen:

 

 

 • Lenie Doeland,
 • telefoonnummer: 06 – 25 42 25 74:
 • dagelijks tussen 13:00 uur en 14:00 uur
 • Greet Sijts,
 • telefoonnummer: 0183 – 63 25 12:
 • dagelijks tussen 13:00 uur en 14:00 uur
 • Harry Vendel,
 • telefoonnummer: 0183 – 69 09 48;
 • dagelijks tussen 14:00 uur en 15:00 uur
 • Wil van Papendrecht,
 • telefoonnummer: 0183 – 63 70 80;
 • dagelijks tussen 15:00 uur en 16:00 uur