KBO-GORINCHEM - De bond voor 55 plussers

Samenstelling van het bestuur

 

Voorzitter:

de heer A.F.D.I. Nijs

 

Penningmeester:

de heer M. v.d. Heiden

 

Secretaris:

de heer H.C.T. Vendel

Weverstraat 455

4204 CM Gorinchem

 

telefoon: 0183 - 69 09 48

mobiel: 06 - 38 45 80 98

Email: hvendel78@gmail.com

 

Bestuursleden:

mevrouw P. v.d. Heiden

mevrouw G. Sijts

 

Ledenadministratie:

de heer H.C.T. Vendel

 

Redactie Nieuwsbrief:

de heer R. v.d. Heiden

 

Ledenbezoek:

mevrouw G. Sijts

 

 

Als u wilt genieten van

mooie beelden en mooie muziek,

ga dan naar het tabblad

 

Video's: beeld en muziek

 

en maak een keuze uit de diverse video's

om te bekijken en te beluisteren!

 

 

 

AVG: ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING

 

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing voor alle bedrijven en organisaties die gegevens van personen (persoonsgegevens) verwerken. Ook de KBO - Gorinchem verwerkt persoonsgegevens. Dat is nodig om te kunnen functioneren als KBO - Gorinchem en voor de leden datgene te doen waarvoor ze lid zijn geworden. In het Privacy - statement wordt antwoord gegeven op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door de KBO - Gorinchem. Op deze website van de KBO - Gorinchem treft u dit Privacy - statement ook aan.

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb