KBO - Nieuwsbrief december 2022 / januari 2023

 

Ziekte, verhuizing en opzegging

 

Wij worden regelmatig geconfronteerd met leden die een wijziging niet hebben doorgegeven, c.q. niet hebben laten doorgeven.

Dat stelt ons voor veel problemen en kosten.

We moeten - dikwijls via de telefoon - er achter zien te komen waar de desbetreffende persoon zich bevindt, uitzonderingen daargelaten.

Bij deze nog een dringende oproep:

 

geef bij een wijziging van uw leefsituatie uw gegevens door aan de secretaris.

U doet ons er een groot plezier mee.

 

Bij voorbaat onze dank

 

 

Activiteiten van de KBO - Gorinchem op woensdag- en donderdagmiddag

 

Op woensdagmiddag wordt er in de parochiezaal aan de Wijnkoperstraat weer gesjoeld: een leuk spel.

De eerste keer na de corona was er weer een goede bezetting. We kunnen er natuurlijk altijd nog mensen bij hebben. 

Voelt u er iets voor?

Aanvang 14:00 uur.

Kom kijken en een kopje koffie/thee drinken: u zult er geen spijt van hebben!

 

Op donderdagmiddag is er ook weer klaverjassen.

Daarbij hebben we zeker nog een aantal mensen nodig, want dat aantal is wel teruggelopen.

Het is ook een leuk spel en gezellig met elkaar.

Kom mee kaarten!

Dit alles natuurlijk met koffie en een koekje en een glaasje frisdrank.

Aanvang 13:30 uur.

U bent van harte welkom.

 

 

 

Positieve Gezondheid

 

Afgelopen donderdag 10 november 2022 was er in het parochiezaaltje een bijeenkomst over Positieve Gezondheid, die gepresenteerd werd voor mevrouw Crista Barten (een initiatief van IPH en KBO - PCOB).

Zoals al bij de aankondiging werd verteld, lag de aandacht niet op ziekte, maar op de mens zelf, op zijn veerkracht en op wat het leven van de mens betekenisvol maakt. Het werd aan de hand van voorbeelden via de beamer duidelijk gemaakt, gebruik te maken om met lichamelijke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan.

Het was een waardevolle middag, die bezocht werd door 15 leden en we ook nog gelegenheid kregen na de pauze via een werkblad ons eigen gevoel van waar we staan tot uitdrukking te brengen.

Al met al zeer de moeite waard.

Was u niet in de gelegenheid bij de lezing aanwezig te zijn, dan kunt u via www.mijnpositievegezondheid.nl of www.iph.nl zelf op ontdekking gaan wat gezondheid voor u betekent.

Mocht u zelf een idee hebben voor een lezing over een onderwerp: als er genoeg belangstelling, laat het ons weten. U kunt dan contact opnemen met mevrouw Sijts, E-mail: jeng.sijts@gmail.com

 

 

Internetveiligheid

 

Digitale criminaliteit is de snelst groeiende 'tak van sport' binnen de criminele wereld. Deze slimme mannen en vrouwen sturen u E-mails, afkomstig van een ogenschijnlijk betrouwbare instantie zoals de gemeente, de bank of de supermarkt. Ouderen zijn vaak slachtoffer. KBO - PCOB wil iedereen daarom weerbaar maken tegen internetcriminaliteit.

 

Voorkom 'phishing', zorg voor digitale veiligheid!

 

'Phishing' is per mail 'hengelen' naar informatie. 'Phising' is de snelst groeiende tak van digitale criminaliteit. Via de mail vragen ogenschijnlijk betrouwbare instanties zoals een bank  of de gemeente naar uw persoonlijke gegevens. Er zit dikwijls een zeer urgente reden verwerkt in het bericht met de oproep aan u om snel te handelen. De criminelen willen u naar een valse website lokken, die een kopie van de echte website is. Hier wordt u vervolgens verzocht om uw inlognaam en wachtwoord in te voeren. Op deze manier krijgen de fraudeurs de beschikking over uw gegevens. Met alle gevolgen van dien.

 

Voorkom internet criminaliteit en zorg voor digitale veiligheid

 

* Een bank of overheidsinstantie zal NOOIT om uw pincode of inlogcodes vragen via een E-mail. Geef deze gegevens dus niet af!

* Een veilige betaalomgeving herkent u aan de volgende aspecten:

* Kijk naar het webadres. Als het met https:// begint, dan kan dit duiden op een veilige omgeving, http:// dus niet!

* Loopt er een groene balk mee in de adresbalk? Wacht tot deze helemaal is 'volgelopen', want daarmee start er een beveiligingsprogramma van de bank of andere instantie. Type zonder de groene balk geen gegevens in!

* De adresbalk moet een slotje bevatten, waarop u kunt klikken.

* Zorg dat de beveiliging op uw computer actueel is.

* Zorg ervoor dat de automatische update aanstaat. Hiermee kunnen eventuele lekken, waar cybercriminelen dankbaar gebruik van maken, gedicht worden.

* Verander regelmatig uw wachtwoorden: bedenk sterke wachtwoorden en bescherm deze goed! Wachtwoorden zijn de sleutels voor criminelen om uw identiteit aan te nemen, zodat zij met een creditcard op uw naam gaan winkelen!

* Wees zelf altijd kritisch op E-mails.

 

Achtergrondinformatie en tips over veilig bankieren vindt u op de website:

 

www.veiligbankieren.nl

 

 

 

Gebruik acceptgirokaart stopt per 1 juni 2023

 

Graag willen wij u alvast informeren over het verdwijnen van de acceptgirokaart als betaalmiddel. Doordat het betalingsverkeer voor het overgrote deel digitaal wordt gedaan, heeft de verwerker Currence besloten de kaart met ingang van 1 juni 2023 af te schaffen. Dit betekent dat u voor het betalen van bijvoorbeeld uw contributie voor het lidmaatschap van de KBO - Gorinchem, vanaf die datum niet meer met een acceptgirokaart kunt betalen.

Uiteraard zijn er alternatieven, zoals automatische incasso, overmaken via internetbankieren of via een overschrijvingsformulier van de bank.

Wij zullen ook kijken of er wellicht nog andere mogelijkheden zijn. Wij houden u op de hoogte.

 

 

Beste mensen

 

Op het moment dat ik dit stukje schrijf heb ik in feite nog helemaal geen zin om over kerstmis na te denken. Sinterklaas moet nog komen, het huis moet nog versierd worden. Enfin: we moeten kerst niet anders gaan vieren dan we gewend zijn!

Het is de herdenking dat Jezus Christus op aarde geboren werd ten einde ons door zijn lijden en dood in staat te stellen het koninkrijk van God binnen te treden. Zoals we allen weten moeten wij ons best doen om daar te komen. Als we zo om ons heen kijken is het overal om ons heen onrustig. Vrede is op de wereld ver te zoeken. Het  is dan ook van belang dat wij zelf ons best doen die vrede te vinden en te verspreiden. Immers: als wij goed zijn voor een ander zal dat ongetwijfeld zijn weerklank hebben op anderen en zo werken wij allen aan een betere wereld. 

Het is in die geest dat ik jullie allen echt een zalig kerstfeest toewens en dat het volgend jaar weer een stuk beter zal gaan.

 

Fons Nijs, Uw voorzitter

 

 

Misschien heeft u er al iets van gehoord: een samenwerking met Veiligebuurt.nl om Gorinchem veiliger te maken. De Veiligebuurt-app is bedoeld om eenvoudig en laagdrempelig met andere buurtbewoners in contact te komen en elkaar te waarschuwen bij verdachte situaties. 'Samen zien we meer!!!'

De Veiligebuurt-app werkt op de volgende manier:

- U downloadt de app gratis en registreert uzelf door uw postcode in te voeren;

- Op basis van uw postcode wordt u automatisch toegevoegd aan de buren in verschillende buurtgroepen. U hoeft hiervoor uw telefoonnummer niet te delen met de andere buurtbewoners;

- U kunt nu heel simpel meldingen en andere informatie delen met, en ontvangen van , uw buurtbewoners in de verschillende groepen. U staat nu heel laagdrempelig in contact met uw buren;

- U kunt zelf aangeven welke informatie u wel wenst te ontvangen en welke groepen u niet relevant (nodig) vindt;

- Daarnaast kunt u zelf groepen starten (besloten of open) en naar groepen zoeken en uzelf hieraan toevoegen.

 

Gebruikers zijn erg enthousiast over deze methode waarmee zij met elkaar hun buurt veilig kunnen houden. Veiligebuurt heeft zijn succes al bewezen in andere buurten, waarbij deze vorm van digitale buurtpreventie de inbraken terug kan dringen met wel 50% (onderzoek Universiteit van Tilburg)

Op de website www.veiligebuurt.nl vindt u meer informatie over de Veiligebuurt-app, de voordelen en het gebruik. De Veiligebuurt-app kunt u downloaden via de Google Play Store (Android) en de App Store.

Er is ook een instructie video: https://www.youtube.com/watch?v=HDRVQ4VKSAY

Handleiding, extra informatie en contact: www.veiligebuurt.nl en https://www.facebook.com/veiligebuurt/

Voor vragen kunt u contact opnemen met info@veiligebuurt.nl

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb