WENSENLIJST

Persoonlijk wensenformulier

 

Naam: ..............................................................................................................................................................................

Voornaam/voornamen: ...................................................................................................................................................

Adres: ..............................................................................................................................................................................

Woonplaats: ....................................................................................................................................................................

Geboortedatum: ..............................................................................................................................................................

 

De hierna volgende wensen en aanwijzingen zijn door mij vastgesteld om als handleiding te dienen bij het regelen van mijn uitvaart. De volgende mensen zijn hiervan op de hoogte gesteld.

 

Naam: ..............................................................................................................................................................................

Naam: ..............................................................................................................................................................................

 

Ik wens dat mijn uitvaart geregeld wordt door

 

Naam: ..............................................................................................................................................................................

Email adres: ....................................................................................................................................................................

Telefoonnummer: ............................................................................................................................................................

 

Ik wens dat bij mijn uitvaart een pastor / ritueelbegeleider betrokken is

 

Naam: ..............................................................................................................................................................................

Email adres: ....................................................................................................................................................................

Telefoonnummer: ............................................................................................................................................................

 

Persoonlijke wensen voor mijn uitvaart

 

* Rouwbrieven

O wel / geen verzending gewenst

O wel / geen adreslijst bijgevoegd

O wel / geen advertentie in de volgende krant(en)

                                          ................................................................................................................................................

                                          ................................................................................................................................................

 

Onderstaande tekst wil ik op de rouwbrief / advertentie

..........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

* Ik heb gekozen voor een

O begrafenis

O crematie

 

* Ik wens opgebaard te worden

O thuis

O uitvaartcentrum

O anders: .........................................................................................................................................................................

 

* Op de volgende wijze

O kist

O opbaarplank

O wade

O keuze familie

 

* Ik wens de avond voor de uitvaart

O avondwake

O anders: .........................................................................................................................................................................

 

* Ik wens de uitvaart vanuit

O woonhuis

O uitvaartcentrum

O andere gelegenheid

 

* Ik wens een afscheidsviering in een

O kerk

O andere locatie

 

* Ik ben lid van

O Naam parochie: ............................................................................................................................................................

O anders: .........................................................................................................................................................................

 

* Ik wens de uitvaart

O in tegenwoordigheid van alleen de naaste familie

O in tegenwoordigheid van familie, vrienden en belangstellenden

 

* Ik wens tijdens mijn uitvaart

O wel / geen toespraak

 

* Ik wens tijdens mijn uitvaart

O wel / geen muziek cd 

O koor

 

* Muziek / zang naar keuze

O van de familie

O eigen keuze:

                         1. .............................................................................................................................................................

                         2. .............................................................................................................................................................

                         3. .............................................................................................................................................................

                         4. .............................................................................................................................................................

 

* Ik wil dat er aandacht besteed wordt aan de volgende rituelen

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Bloemen

O wel / geen bloemen

O wel / geen voorkeur

O in plaats van bloemen wil ik dat mensen een bijdrage kunnen geven aan

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

 

Na de uitvaartplechtigheid wil ik een

O koffietafel

O locatie: .........................................................................................................................................................................

O anders: .........................................................................................................................................................................

O locatie: .........................................................................................................................................................................

O geen samenkomst

 

Ik wens te worden begraven in / op

O een kerkhof

O een familiegraf

O een algemene begraafplaats

O anders: .........................................................................................................................................................................

 

Ik wil

O wel/ geen gedenksteen op mijn graf

O de tekst op de gedenksteen door de familie samengesteld

O eigen tekst, zie onder:

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

 

Ik wens dat mijn as wordt

O verstrooid

O as bestemming: ...........................................................................................................................................................

 

Verstrooiing

O verstrooiingsveld crematorium

O per schip of vliegtuig boven de Noordzee

O anders: .........................................................................................................................................................................

 

Verstrooiing in aanwezigheid van familie

O ja

O neen

 

* Asbestemming

O bijgezet in urnengalerij

O bijgezet op een begraafplaats

O anders: .........................................................................................................................................................................

 

Ik wens op de urn

O wel / geen gedenkplaatje

 

Overige persoonlijke aanwijzingen

 

* Ik heb mijn organen en weefsels

O wel / niet beschikbaar gesteld voor transplantaties

O registratienummer: .....................................................................................................................................................

 

Ik heb mijn lichaam

O wel / niet ter beschikking gesteld van de wetenschap

O naam ziekenhuis: ........................................................................................................................................................

 

Financiële zaken

 

Mijn rekeningnummer is

O bank: ............................................................................................................................................................................

O giro: ..............................................................................................................................................................................

 

Bevoegde personen van deze rekening

Naam 1: ...........................................................................................................................................................................

Naam 2: ...........................................................................................................................................................................

 

* Ik heb verzekeringen lopen bij

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

 

Testament

O wel / niet aanwezig

O naam notaris: ..............................................................................................................................................................

 

Overige persoonlijke wensen

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

 

Datum: .......................................................................................

 

Handtekening: ...........................................................................