Budgetteren: hoe op een gezonde manier omgaan met uw financiën

 

Avres heeft een aantal minimaregelingen als inkomensondersteuning voor burgers met een laag inkomen, niet alleen voor mensen met een bijstandsuitkering, maar ook voor mensen met een laag inkomen tot 120 % van de bijstandsnorm. Voor een alleenstaande betekent dit dat het NETTO inkomen niet hoger mag zijn dan € 1.253,20 per maand en voor samenwonenden en gehuwden betekent dit dat het NETTO inkomen niet hoger mag zijn dan € 1.710,89 per maand. (huurtoeslag en zorgtoeslag worden hier niet bij betrokken).

 

Dit zijn de minimaregelingen:

 

Regionaal Declaratiefonds

U kunt een bijdrage aanvragen voor sportieve, culturele, sociaal-culturele en educatieve activiteiten als u een laag inkomen heeft en weinig eigen vermogen.

 

Voorbeelden zijn:

* de kosten van een zwemabonnement of meerbaden kaart

* de kosten van het lidmaatschap van een bibliotheek

* theater- en andere culturele voorstellingen

* Museum Jaarkaart, CJP-pas

* abonnement op een krant

* voordeelkaart Nederlandse Spoorwegen of een ander vervoerbedrijf

 

* € 116,00 per persoon, 1 x per jaar

 

* Aanvragen via www.avres.nl met uw DigiD

 

Regeling meerkosten

* Regeling meerkosten chronisch zieken en mensen met een beperking.

* Tegemoetkoming voor mensen die hogere uitgaven door hun ziekte of beperking hebben

* € 350,00 per persoon, 1 x per jaar

* Aanvragen via formulier op www.avres.nl of met uw DigiD

 

Collectieve Ziektekostenverzekering

* Een extra lage premie voor de basisverzekering en aanvullende verzekering

* U krijgt veel vergoed, o.a. brillen, fysiotherapie, tandarts en uw eigen bijdrage voor maatwerkvoorzieningen (op basis van indicatie) zoals vastgelegd in de Wmo

* U hoeft geen geld voor te schieten. Uw rekeningen gaan direct naar VGZ

* Geen medische selectie; iedereen mag meedoen, ongeacht zijn of haar gezondheid

* Overstappen naar VGZ kan per kalenderjaar

* Al verzekerd bij VGZ? Dan is tussentijds omzetten van de polis mogelijk. Neem contact op met VGZ

* Aanvragen via VGZ

 

En verder .....

 

* Kwijtschelding gemeentelijke heffingen en BSR

* Hulp nodig bij aanvragen minimaregelingen of kwijtschelding? Formulierenbrigade: ondersteunt bij het invullen van formulieren en het ordenen van de thuisadministratie. Telefoon: 0183 - 650216

* Budgetcursus: voorkomen is beter dan genezen. Leren omgaan met geld in een groep. Gratis cursus bij het Da Vinci College in Gorinchem. Aanmelden kan o.a. via email: budgetcursus@avres.nl

*Humanitas Gorinchem: thuisadministratie

Contact/aanmelden: email: gorinchem@humanitas.nl; tel: 06-35130382;

website: www.humanitas.nl/afdeling/gorinchem

 

Schulddienstverlening

Mensen met (dreigende) financiële problemen kunnen terecht bij het team Schulddienstverlening van Avres.

Aanmelden kan telefonisch: 0183 - 650200

De dienstverlening kan onder andere bestaan uit:

* Budgetadviesgesprek(ken)

* Advies en ondersteuning richting een traject Schulddienstverlening

* Traject Schulddienstverlening

* Budgetbeheer

 

 

PARTICIPATIEWET BEDRAGEN vanaf 1 januari 2022

 

Uitkering Participatiewet (Bijstand)

Uitkering per maand (18 tm 20 jaar)                                                     Uitkering                                  Vakantiegeld

Alleenstaande of alleenstaande ouder                                                   € 256,03                                        € 13,48

Gehuwd / samenwonend                                                                               € 512,07                                        €  26,95

Gehuwd/  samenwonend met kind(eren)                                              € 808,39                                        € 42,55

 

Uitkering per maand (21 jaar tot AOW - leeftijd)                                 Uitkering                                   Vakantiegeld

Alleenstaande  of alleenstaande ouder                                                 € 1.037,13                                       € 54,58

Gehuwd / samenwonend                                                                               € 1.481,60                                       € 77,98 

 

Kostendelersnorm

Hoe meer personen van 21 jaar of ouder in uw huis wonen, hoe lager uw uitkering omdat u uw woonkosten kunt delen. De kostendelersnorm geldt niet bij commerciële huur en jongeren tot 21 jaar.

 

Uitkering per maand bij een kostendelersnorm                                   Uitkering                                   Vakantiegeld

Tweepersoons huishouden                                                                     € 740,80                                        € 38,99

Driepersoons  huishouden                                                                      € 642,03                                        € 33,74

 

Vrij te laten vermogen

Om te bepalen of u recht heeft op bijstand kijkt Avres hoeveel vermogen u heeft. Heeft u meer vermogen dan de bedragen hieronder, dan heeft u geen recht (meer) op een uitkering

Alleenstaande                                                                                                                                 €  6.505,00

Alleenstaande ouder / gehuwd / samenwonend                                                         € 13.010,00

  

MINIMAREGELINGEN

Is uw inkomen lager dan de inkomensgrens die hieronder wordt vermeld? Dan heeft u een minimum - inkomen en kunt u gebruik maken van de minimaregelingen. Het betreft dan u uw maandelijkse inkomen, zonder vakantiegeld.

 

Alleenstaande (woont in een instelling)                                                                   €    423,37

Alleenstaande tot 21 jaar                                                                                                  €    303,57

Alleenstaande 21 jaar of ouder                                                                                      € 1.226,00

Alleenstaande ouder, 21 jaar of ouder                                                                       € 1.499,89

Gehuwden / samenwonenden 21 jaar of ouder                                                    € 1.756,74

Alleenstaande AOW-gerechtigde leeftijd                                                                  € 1.367,98

Gehuwden / samenwonenden AOW-gerechtigde leeftijd                                € 1.854,87

 

Vrij te laten vermogen

Om te bepalen of u recht heeft op de extra regelingen kijken we hoeveel vermogen u heeft. Heeft u meer vermogen dan de bedragen hieronder, dan heeft u geen recht (meer) op (minima)regelingen.

Alleenstaande                                                                                                           €   6.503,00

Alleenstaande ouder / gehuwd / samenwonend                                                    € 13.010,00

 

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage voor extra kosten die u moet maken vanwege een chronische ziekte of beperking moet uw vermogen lager zijn dan € 21.330,00 als u een alleenstaande (ouder) bent of € 42.660,00 als u gehuwd/samenwonend bent.

 

Wilt u meer weten wat AVRES u kan bieden?

Kijk dan eens op www.avres.nl