Wie geeft u het vertrouwen?

 

Alles over het levenstestament,

de volmacht en het testament

en in welke situaties dit van belang is.

 

Wie behartigt uw belangen als u dat zelf niet meer kunt?

Stel u moet voor enige tijd naar een ziekenhuis en u weet niet hoe u er na de operatie aan toe bent. Of u verblijft in het buitenland. Het kan ook zijn dat u een dagje ouder wordt. Dan neemt de kans toe dat u afhankelijk wordt van anderen voor huishoudelijk werk, verzorging of financiële zaken.

 

Het is op zo'n moment goed om erover na te denken wie uw financiële belangen gaat behartigen als u dit zelf niet kunt. Dit kan tijdelijk of permanent zijn. In wie heeft u het volste vertrouwen? Neem tijdig de regie in handen om alles volgens uw wensen en behoeften te laten vastleggen. Dat kan met een volmacht, een levenstestament of een testament. Uw keuze is afhankelijk van wat u wilt regelen.

 

Het is zaak dat uw belangen worden behartigd door iemand in wie u het volste vertrouwen heeft. Wie u benoemt als vertrouwenspersoon is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Mensen die getrouwd zijn of samenwonen geven elkaar vaak een volmacht en/of aan een van hun kinderen. Maar dat hoeft niet. Het is ook mogelijk een volmacht te geven aan iemand anders, bijvoorbeeld een goede vriend.

 

In een volmacht bepaalt u wie er namens u beslissingen mag nemen als u daar zelf niet meer toe in staat bent. U geeft dan een volmacht aan iemand die u vertrouwt. Zo iemand noemen we een gevolmachtigde. U legt gedetailleerd vast welke taken hij of zij krijgt. Verder geeft u aan wanneer de volmacht ingaat. En bepaalt u bij wie uw vertrouwenspersoon verantwoording moet afleggen voor zijn handelingen. Ook kunt u een onafhankelijk persoon of instantie aanwijzen die toezicht gaat houden op de vertrouwenspersoon die u heeft aangewezen. Dat kan een notaris zijn.

 

U kunt helemaal zelf bepalen welke taken in de volmacht komen te staan.

Bekende voorbeelden zijn:

* Het regelen van bankzaken;

* Het beleggen van vermogen;

* De verkoop van uw woning;

* Het vestigen van een hypotheek;

* Het aanvaarden of verwerpen van erfenissen;

* Het doen van schenkingen en onder welke voorwaarden.

 

Bedenk of het wel verstandig is dat 1 persoon verantwoordelijk wordt voor uw financiën. U kunt de taken ook verdelen over meerdere personen en bepalen dat zij geregeld met elkaar overleggen. Leg de administratie op een plek die bij al deze personen bekend is. In de volmacht kunt u ook opnemen dat de vertrouwenspersoon periodiek verantwoording moet afleggen aan de notaris.

 

Naast de volmacht kunt u ook heel praktisch te werk gaan. Neem bijvoorbeeld een aparte huishoudrekening naast uw eigen bankrekening. Naar deze huishoudrekening wordt maandelijks een bepaald bedrag overgemaakt dat bijvoorbeeld door de mantelzorger gebruikt mag worden voor de boodschappen. Een hoger bedrag opnemen is niet mogelijk. Zo houdt u zelf de regie in handen. Denk goed na voordat u een en/of rekening opent met iemand anders dan uw partner. Die ander kan dan namelijk zonder uw toestemming of medeweten geld opnemen van zowel uw bankrekening als de bijbehorende spaarrekening.

 

In een levenstestament staan uw wensen voor de situatie waarin u door ziekte of ongeval niet meer in staat bent om zaken zelf te regelen. Het levenstestament gaat dus niet over wat er met uw bezittingen moet gebeuren na uw overlijden. Dat regelt u in een testament.

 

In een levenstestament geeft u een volmacht aan iemand die u vertrouwt. Daarnaast kunt u ook persoonlijke wensen laten opnemen. U legt op deze manier alle zaken die u geregeld wilt hebben in een akte vast.

 

Naast het vastleggen van de volmacht kunt u in het levenstestament ook bepalen wat er in bepaalde situaties moet gebeuren. Voorbeelden van wensen die u kunt vastleggen:

* Of u wel of niet wilt worden behandeld als u ziek bent;

* Wensen ten aanzien van uw levenseinde;

* Uw voorkeur wie u als bewindvoerder of mentor zou willen;

* Praktische zaken zoals de verzorging van uw huisdieren;

* Het laten verwijderen van profielen op sociale netwerken.

 

Als u zelf de regie wilt houden over uw leven, ook voor situaties waarin u niet meer in staat bent zelf te beslissen, biedt een volmacht of levenstestament uitkomst. Wat als u de ziekte van Alzheimer krijgt, een zwaar ongeluk meemaakt of om een andere reden niet meer in staat bent beslissingen te nemen? Het is verstandig om hierover na te denken voordat dit moment aanbreekt, want dan bent u nog wilsbekwaam en kunt u zulke beslissingen nog nemen.

 

Voor vragen en advies over het opstellen van een volmacht of levenstestament kunt u het beste naar de notaris gaan. U komt dan meer te weten over de mogelijkheden. De notaris legt uw wensen vast in een notariële akte. U kunt ook zelf een document opstellen (onderhandse akte). Houd u er rekening mee dat dan niet alles is te regelen en dat er twijfel over de geldigheid kan ontstaan. Daarom is het aan te raden de akte te laten opstellen door een notaris.

Het is een juridisch document, waarvoor speciale kennis nodig is. De notaris controleert uw identiteit en of u wilsbekwaam bent. Zo staat achteraf vast dat u geestelijk in staat was te bepalen zoals u heeft gedaan. Bij twijfel vraagt de notaris advies bij een onafhankelijk arts.

 

De notaris bewaart de notariële akte in de kluis. U ontvangt een afschrift en bepaalt wie er verder een afschrift mogen ontvangen. Op die manier weten ook anderen van uw wensen af. Via de notaris kunt u op ieder moment de volmacht of het levenstestament laten aanpassen.

 

Hebt u geen volmacht afgegeven en bent u daar ook niet meer toe in staat, dan zal de kantonrechter een mentor, bewindvoerder of curator aanstellen, die uw zaken gaat behartigen. U hebt op deze benoeming geen invloed mer. Hebt u een partner, dan is het ook niet altijd zo dat de kantonrechter uw partner benoemt. 

 

Iedereen heeft een nalatenschap. Dat zijn alle bezittingen en schulden die u achterlaat wanneer u overlijdt. De nalatenschap wordt verdeeld over uw erfgenamen. Wie dat zijn, bepaalt de wet of u zelf in een testament.

 

Wanneer u geen testament hebt opgesteld, bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn en op welk deel zij recht hebben. Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, wordt de erfenis verdeeld over uw partner en uw kinderen. Uw kinderen kunnen hun erfdeel pas opeisen als uw partner ook overlijdt. Hebt u geen partner of kinderen, dan gaat alles naar uw ouders, broers en zussen.

 

In uw testament legt u vast wie uw erfgenamen zijn en welk bedrag of spullen bepaalde mensen of instellingen krijgen. U mag iedereen aanwijzen, dus ook een goede vriend, een vereniging of een goed doel. Voorbeelden van zaken die u kunt vastleggen:

* U wilt dat uw erfenis voor uw eigen kinderen bestemd is. Dan kunt u een uitsluitingsclausule laten opnemen waarin staat dat uw erfgenamen hun erfenis niet hoeven te delen met hun (ex-)partners.

* U kunt bewind opnemen voor erfgenamen die te jong zijn of niet in staat zijn om zelf verantwoordelijkheid voor hun financiën te dragen. Bijvoorbeeld door ziekte, verminderd geestelijk vermogen of gokverslaving.

* In uw testament kunt u belastingbesparende regelingen opnemen zodat de te betalen erf- en inkomstenbelasting voor uw erfgenamen zo gunstig mogelijk uitpakt. Vraag advies bij de notaris voor uw specifieke situatie.

* Het is mogelijk iemand aan te wijzen (executeur) die de regelingen in het testament gaat uitvoeren. U bepaalt welke verantwoordelijkheden die executeur heeft.

 

De notaris kan u adviseren over de mogelijkheden en legt uw wensen vast in een notariële akte. Hij meldt uw testament aan bij het Centraal Testamentenregister. Hebt u eenmaal een testament laten maken, dan blijft dat altijd geldig. U kunt op ieder moment uw testament laten aanpassen bij de notaris. Het is verstandig om dit te doen als uw situatie wijzigt.