OMGAAN MET VERLIES: over afscheid nemen en rouwen

deel 3: De uitvaart

 

 

Avondwake

Een avondwake vindt plaats in de kerk, met persoonlijke inbreng van de nabestaanden. De avondwake komt voort uit het vroegere gebruik om bij de overledene te waken en te bidden. Het accent ligt op samen zijn en samen bidden, op de avond voor het definitieve afscheid. Dit gebeurt om elkaar te ondersteunen. Een avondwake geeft bovendien aan mensen die niet aanwezig kunnen zijn bij de uitvaart de gelegenheid om afscheid te nemen. Informeer in uw parochie naar de mogelijkheden voor een avondwake. Vaak is er een speciale werkgroep die de avondwake voorbereidt en begeleidt.

 

Afscheidsbijeenkomst

Wat ook kan is dat op de avond voor de uitvaart een afscheidsbijeenkomst wordt gehouden. Soms beschikt de uitvaartondernemer over een uitvaartcentrum waar een afscheidsbijeenkomst kan plaats vinden.

 

Uitvaartplechtigheid in de kerk

Een kerkelijke uitvaart wordt geleid door een pastor of pastoraal medewerker. Meestal komt deze pastor voorafgaand aan de uitvaart op bezoek en praat hij samen met u over het leven en sterven van de overledene en over de dienst. Soms kent de pastor de overledene en is hij al betrokken. 

Bij een katholieke uitvaart gebruikt de pastor meestal een standaardboekje voor de uitvaart. Vaak is er ook ruimte voor inbreng van de familie bij het samenstellen en uitvoeren van de viering. Bij het samenstellen kunt u denken aan het kiezen van een lezing, overweging, gedichten of muziek. Bij inbreng tijdens de viering aan het zelf naar binnen en buiten dragen van de overledene, het aansteken van kaarsen door (klein)kinderen, het voorlezen van gebeden, gedichten of een lezing en het voorlezen van een zelf geschreven memorandum.

 

Uitvaartplechtigheid in het crematorium

Als een overledene wordt gecremeerd, kunt u kiezen voor een uitvaartplechtigheid in de aula van het crematorium. Hier zijn alle faciliteiten aanwezig voor het houden van een afscheidsdienst. Deze plechtigheid wordt geleid door een pastor of door een ritueel begeleider die niet kerkelijk gebonden is. Wilt u van speciale voorzieningen gebruik maken, dan moet u dit tijdig aangeven bij het crematorium. Uiteraard hangt daaraan een prijskaartje. Nabestaanden mogen aanwezig zijn bij het invoeren van de kist of lijkwade in de oven. Ga na wat uw wensen zijn en bespreek deze met de uitvaartondernemer.

 

Uitvaartplechtigheid elders

U kunt zelf kiezen waar u de uitvaartplechtigheid wilt houden. Er is geen wet in Nederland die hierin iets verplicht of verbiedt. In principe komen dus alle locaties in aanmerking. Denk bijvoorbeeld aan een speciale plek waarmee de overledene verbonden was. Dit kan ook een buitenlocatie zijn. Voor het houden van een uitvaartplechtigheid op een andere locatie is toestemming van de eigenaar nodig.

 

Teksten voor de afscheidsviering

Familie en vrienden van de overledene willen bij een afscheidsviering vaak een toespraak houden of teksten voorlezen. Als zij niet in staat zijn te spreken tijdens een emotionele afscheidsplechtigheid, dan kunnen zij kiezen voor een professionele spreker of ritueel begeleider die de gedachten van de familie of vrienden verwoordt en/of voorleest.

Zie ook:

www.humanistischeuitvaart.nl

www.gedachten-gedichten.nl

 

Muziek

Muziek speelt een belangrijke rol in een afscheidsplechtigheid. Met muziek geeft u uiting aan emoties en aan uw band met de overledene. Het biedt troost om samen te luisteren naar speciale muziek, samen te zingen of zelf muziek te maken. Maak een keuze die past bij de overledene. Dat kan eigen muziek zijn of een keuze uit de uitgebreide collectie muziek van het crematorium.

Zie ook:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Special:Search?search=uitvaartmuziek&go=Go

www.dela.nl/uitvaartmuziek

www.monuta.nl/uitvaart-regelen/overlijden/uitvaartmuziek/

 

Begraafplaatsen

Naast kerkelijke begraafplaatsen kent Nederland ook algemene (gemeentelijke) begraafplaatsen. Een nieuw type begraafplaats is de natuurbegraafplaats, waar mensen op een milieuvriendelijke manier begraven worden. Een natuurbegraafplaats is één met de natuur; een boom, zwerfkei of een kunstwerk van natuurlijke materialen vormt de markering. Er zijn geen rijen graven, aangeharkte paadjes en grafstenen. De kosten voor een natuurbegraafplaats zijn lager dan voor een gewone begraafplaats. Er hoeft geen grafsteen gekocht te worden en de kosten van het onderhoud zijn laag. Een laatste rustplaats kunt u vooraf uitkiezen.

Zie ook:

www.natuurbegraafplaats.nl

www.monuta.nl/ideeen-opdoen/trends-in-begraven/natuurbegraafplaats/

www.groeneuitvaart.nl

 

Soorten graven

Er zijn diverse soorten graven, zoals een algemeen graf, een huurgraf en een familie- of koopgraf. De kosten en voorwaarden van graven zijn per gemeente of begraafplaats verschillend.

Zie ook:

www.uitvaart.nl

www.begraafplaats.org

 

Koffietafel

Na de afscheidsplechtigheid is de koffietafel voor veel mensen een goed en bekend gebruik. De spanning van de plechtigheid is dan weg en de aanwezigen kunnen elkaar in een meer ontspannen sfeer ontmoeten. De nabestaanden kunnen hun verhaal doen en elkaar troost en ondersteuning geven. Kijk wat past bij u en bij de overledene.

 

Tot stand gekomen door:

- ZilverenKruis / Achmea

- KBO

- Fonds Sluyterman Van Loo (ouderenprojecten)

- Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheid